Løsningsforslag: Hvad skal der til?

Forskning tyder på, at langt fra alle donorbørn får at vide, hvordan de er blevet til. Men hvad skal der til for at få forældrene til at fortælle barnet, at det er donorbarn?

 

Umiddelbart er det forældrenes eget valg, om de vil fortælle deres barn sandheden eller ej. Men forskningen fortæller klart, at det er bedst, at barnet får historien at vide i de tidlige år. I de seneste år er det over hele verden blevet diskuteret, hvordan man kan sikre sig, at forældrene fortæller barnet om dets tilblivelse. I den danske debat er tre løsningsforslag kommet til udtryk.

1. Ophæv donoranonymiteten

I 2005 blev det diskuteret i Folketinget, om man burde ophæve donoranonymiteten, så barnet har mulighed for at få informationer om sin donor, når det fylder 18 år. Ved ophævelsen af anonymiteten vil området ikke fremstå så hemmeligt og tabubelagt.

2. Oplysningspligt for forældre

I forbindelse med diskussionen i Folketinget foreslog Børnerådet, at man indførte en pligt om oplysning over for forældrene. På denne måde kan man gennem lovgivning sikre sig, at barnet får sandheden at vide.

3. Styrk forældreoplysningen

I New Zealand og flere andre steder i verden findes der oplysningsmateriale til forældre, der vælger at få et barn ved hjælp af donorsæd. Materialet har fokus på, hvor vigtigt det er, at forældrene fortæller barnet sandheden. Samtidig er der flere steder blevet indført samtaler, hvor forældrene bliver sat ind i, hvad der er bedst for barnet. Denne form for koncentreret oplysning findes ikke i Danmark.


Klik i menuen til højre for at høre eksperternes vurdering af de tre løsningsforslag